Nyheter

Etterlyser fremdrift i arbeidet med offentlig tjenestepensjon

Arbeidstakerorganisasjonene har sendt brev til statsråd Anniken Haugli hvor de etterlyser signaler fra regjeringen om hvordanden vil avslutte arbeidet med en ny offentlig tjenestepensjon. – Dette arbeidet haster, sier Kari Sollien leder av Akademikerne.

Etterlyser fremdrift i arbeidet med offentlig tjenestepensjon
23. februar, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Senest i regjeringens kontaktutvalg 13. februar tok Akademikerne opp nødvendigheten av å få på plass en ny offentlig tjenestepensjon. Akademikerne ønsker å bidra til å få fortgang i prosessen og forventer en snarlig sluttføring. 

- Bakgrunn for dette felles brevet er at vi trenger avklaring på hvordan departementet ser for seg at arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon skal sluttføres. Vi mener at partene må involveres på en mer forpliktende måte, sier Sollien. 

Les hele brevet vedlagt.