Nyheter

Enighet om ny hovedavtale med Spekter

Akademikerne og Spekter ble i dag enige om å forlenge hovedavtalen i sykehusene frem til 31. desember 2021.

Enighet om ny hovedavtale med Spekter
14. desember, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne skrev i likhet med Unio, Spekter, YS og LO Stat under ny hovedavtale med Spekter torsdag. Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser for forhandling og samarbeid mellom partene.

- Vi har akseptert en videreføring av eksisterende hovedavtale, men er skuffet over å ikke ha fått medhold i en styrking av tillitsvalgtes posisjon. Blant annet ønsket vi uttrykt en likeverdighet mellom partene, og vi ønsket formulert den positive kompetansen som tillitsvalgterfaring gir i et videre yrkesløp. Dette var ikke mulig denne gangen, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse, og fortsetter:

- Det er imidlertid positivt at vi i protokollen til avtalen er gitt bedret mulighet for å få oversikt over foreningenes medlemsgrunnlag i virksomhetene, og en bedret mulighet til å drøfte kompetansebehovet for medlemmene.

Partene ble i forhandlingene enige om å videreføre utvalget om «Samarbeid, integrering og kompetanse». Det er også enighet om å nedsette et nytt partssammensatt utvalg som skal utarbeide et forslag til innledning i hovedavtalen, som blant annet skal tydeliggjøre partssamarbeidet viktighet, og sammenstille avtalens målformuleringer.