Nyheter

Enighet i lønnsforhandlingene med Spekter helse

Sykehusansatte får en lønnsvekst på nivå med frontfaget. Akademikerne kom til enighet med Spekter i årets lønnsoppgjør fredag, som det siste området for Akademikernes medlemmer.

Enighet i lønnsforhandlingene med Spekter helse
02. juni, 2017 – Oppdatert 10. april, 2019

- Medlemmene våre får en lønnsvekst på linje med resten av arbeidslivet. Det er et resultat vi har akseptert, sier forhandlingsleder Rune Frøyland.

For Legeforeningen har forhandlingene foregått både sentralt og lokalt. For de øvrige foreningene har forhandlingene blitt gjennomført lokalt på de ulike sykehusene.

- Lokale tillitsvalgte har gjort en svært god innsats for å få til gode forhandlingsprosesser. Det er vi tilfreds med, sier Frøyland. 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Rune Frøyland, forhandlingsleder, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef Akademikerne, mob. 977 47 507