Nyheter

- Det må stilles krav til de humanistiske fagene

Akademikerne mener det må stilles tydelige politiske forventninger til de humanistiske fagene. Stortingsmeldingen om humaniora inneholder flere gode tiltak.

- Det må stilles krav til de humanistiske fagene
11. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikernes leder Kari Sollien var i dag i høring i Stortingets Kirke,- utdannings og forskningskomité om humaniorameldingen, sammen med lederne for Samfunnsviterne og Norsk Lektorlag.

- Det er på høy tid med en politisk diskusjon rundt humanioras kår og betydning i samfunnet, og det må stilles tydeligere forventninger til at humaniora skal være relevant, sa Sollien under høringen.

Blant forslagene i meldingen er et tettere samarbeid mellom arbeidslivet og humanistiske fagmiljøer. Akademikerne mener dette er nødvendig.

- Humanistiske fag bør i større grad benytte praksisopphold oppgaver i samarbeid med virksomheter i arbeidslivet. Det gir studentene erfaring fra arbeidslivet, og arbeidslivet må få erfaring med humaniorakandidatene, sa Merete Nilsson, leder av Samfunnsviterne.

Betydningen de humanistiske fagene har i grunnopplæringen er en viktig del av meldingen. Akademikerne mener regjeringen ikke har kommet med gode nok tiltak på dette området.

- Vi må styrke samarbeidet mellom grunnutdanningen og humanioramiljøene, og vi mener at regjeringen bør gå lenger for å legge til rette for at representanter fra humaniora deltar mer aktivt i utviklingen av norsk skole, understreket Rita Helgesen, leder for Norsk Lektorlag.