Nyheter

De viktigste reglene for den nye individuelle pensjonspareordningen

Akademikerne er positiv til den nye IPS-ordningen. Her kan du lese de viktigste reglene for å kunne spare på denne måten.

De viktigste reglene for den nye individuelle pensjonspareordningen
04. desember, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Det er mange måter å spare til pensjonstilværelsen dersom du ønsker å gjøre dette. Du kan spare i bank, i fond, i bolig, ved å betale ned gjeld, eller du kan spare i særskilte individuelle pensjonsordninger.

Under beskrives de viktigste reglene som gjelder for individuell pensjonssparing med skattefordel (såkalt «Ny IPS»):

Skattefordel:

Innskudd inntil kr 40 000 per år gir fradrag i alminnelig inntekt. I utbetalingstiden beskattes utbetalingen med alminnelig inntekt.

Oppspart beløp formuesbeskattes ikke. Det er ikke inntektsskatt på avkastningen i spareperioden. 
Binding på innbetalte midler:Oppspart beløp er bundet frem du tar ut pensjonen.
Størrelsen på pensjon:Årlig pensjonen bestemmes enten ut fra innbetalt beløp og oppnådd avkastning på innbetalingene, samt valgt utbetalingsperiode. 
Regulering av pensjon under utbetaling:Pensjonene reguleres ut fra avkastning på oppspart beløp.
Utbetalingsperiode:Utbetalingsperioden er valgfri men må minst være 10 år og minst til fylte 80 år.
Fleksibelt uttak:Det er mulig å ta ut pensjon fra 62 år.

Hva skjer med pengene om du dør før pensjonsalder?:

Pensjonskapitalen går til etterlatte, først til barn under 21 år som årlig pensjon til 21 år, deretter til ev. ektefelle eller samboer som årlig pensjon, og dersom det ikke er etterlatte etter disse definisjonene, til boet.
Hvor kan du kjøpe IPS?:Du kan kjøpe IPS i bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond, m.m.

Du kan også se denne filmen om egen pensjonssparing.

Egen pensjonssparing opprettet etter 2008 og før november 2017 kan fortsatt skje etter regelverket i lov om individuell pensjonsordning (IPS). Det er også en rekke pensjonsspareordninger opprettet før 2006, såkalte IPA-ordninger. Det er ikke lenger tillatt å foreta innbetalinger til slike ordninger. I IPA-ordninger er det ikke mulig å ta ut pensjon før 64 år, men ellers har disse ordningene samme kjennetegn som IPS-ordninger.

Det er også mulig å tegne såkalte livrenteforsikringer som har litt andre skatteregler og bindinger.