Blogg

Godt nytt år!

I 2017 er det stortingsvalg og Akademikerne skal være en viktig premissleverandør av politikk på områder som er viktige for våre medlemmer.

Godt nytt år!
05. januar, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

2016 har vært et tøft år for mange. Situasjonen i Syria gir grunn til alvorlig bekymring og det har vært forferdelige terrorangrep i europeiske byer. At britene stemte for å forlate EU har også ført til ustabilitet i europeisk økonomi. Her hjemme har det vært uro knyttet til arbeidsledighet, økonomisk omstilling og press på den norske arbeidslivsmodellen.

I en verden preget av omstilling er det et stort behov for kunnskap, forskning og akademisk kompetanse, og alle Akademikernes medlemsforeninger representerer utdanningsgrupper som Norge trenger for å møte fremtidens utfordringer. 2017 er som nevnt valgår i Norge, og Akademikerne vil være en viktig premissleverandør av politikk på områder som er viktige for våre medlemmer og der vi har forutsetninger for å bidra.

Rett før jul fikk vi løftet flere saker som har stor betydning for våre medlemmer. Akademikerne fikk på ny belyst situasjonen for de selvstendig næringsdrivende gjennom Menon-rapporten som viser forskjellene i rettigheter mellom ansatte i eget AS, frilansere og fast ansatte. I tillegg fikk vi også bekreftet viktigheten av loven om konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet gjennom nullpunktsanalysen fra ASD som viste at dette er et utbredt problem i norske virksomheter.

I desember ble Akademikernes valgkampstrategi vedtatt av styret. Her landet vi på fire overordnede tema hvor Akademikerne skal markere seg og sette dagsorden.

  • Verdiskapning og kunnskap
  • Arbeidsliv
  • Offentlig sektor
  • Forebyggende og helsefremmende innsats

Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men vi må jobbe politisk for å få gjennomslag for det vi er opptatt av. En valgkamp er en gyllen anledning til å markere seg og få synspunktene sine løftet i offentligheten. Vi har gode tradisjoner på å utfordre partiene både i posisjon og i opposisjon, og det skal vi fortsette med.

Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men vi må jobbe politisk for å få gjennomslag for det vi er opptatt av. 

Akademikerne både setter agenda og skaper arenaer for debatt og kompetanseutvikling. I 2017 blir organisasjonen 20 år, og det markeres med en jubileumskonferanse i oktober. Men vi starter allerede 14. februar med vår årlige inntektspolitiske konferanse. Her kommer både arbeids- og sosialministeren og kunnskapsministeren for å debattere med oss og andre sentrale aktører når vi løfter tema som medbestemmelse, tillit, kompetansebehov og omstilling.

I 2016 gjennomførte vi historiens lengste streik i sykehus, og i februar kommer behandlingen i rikslønnsnemnda. En samlet arbeidstakerside støttet oss i kampen for medbestemmelse og kollektive avtaler, og dette skal vi fortsette å kjempe for.

Vi står foran et veldig spennende år. For meg personlig, som relativt nyvalgt leder for Akademikerne, er det på sin plass igjen å takke for tilliten. Jeg har besøkt mange av foreningene sammen med ny generalsekretær, Olav Ulleren. Vi har avtaler med resten på nyåret. Det har vært nyttige og hyggelige møter, og er noe vi ønsker å gjenta regelmessig. Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på alle de spennende oppgavene som ligger foran oss – sammen med dere!