Blogg

Blogg: Bedriftene vet ikke hva de trenger

I forgårs kunne vi lese at Kristin Skogen Lund vil sanere Norges mastergrader. Jeg synes at NHOs utspill blir for unyansert og enkelt.

Blogg: Bedriftene vet ikke hva de trenger
27. januar, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Blogginnlegg av Kari Sollien, leder av Akademikerne.

Næringslivet er en viktig etterspørrer av kompetanse. Men mange bedrifter som ansetter, vet faktisk ikke hva de trenger. Her trengs det en betydelig forbedring av bestillerkompetansen i norske bedrifter, slik at de skjønner verdien av en ansatt med mastergrad. Dette innebærer at samarbeidet mellom institusjonene og bedriftene må bli bedre, og her må bedriftene ta et større ansvar enn i dag. 

Hovedproblemet er ikke at vi utdanner for mange, men at vi må bli bedre til å bruke bredden av kompetansen. I tillegg til naturvitenskapelige og tekniske fag, er både samfunnsvitenskap, språkfag og økonomi kompetanse vi trenger for å få til innovasjon og verdiskapning i Norge. I 2015 studerte Menon produktivitetsveksten i 35 norske næringer over perioden 2008 til 2013 for å undersøke hvordan høyere utdanning påvirker produktiviteten i samfunnet. Her fant man at akademikere bidrar til økt produktivitetsvekst.

Så kan vi også være enige med NHO i at 900 mastergrader kan være et vanskelig univers å orientere seg i, men løsningen er definitivt ikke å kutte i spesifikke fag. Ingen vet nøyaktig hva som venter oss i fremtiden, og det å kunne sikre kompetanse på en bredde av fagområder må ses på som et pluss og ikke noe negativt. Når man eventuelt skal kutte programmer, må det være kvaliteten som styrer dette. Det må være kvalitet i norske masterprogrammer. Da er det kompetansen i fagmiljøene som er avgjørende. Her må institusjonene selv være flinkere til å prioritere de sterke fagmiljøene og satse der de har best forutsetning for å lykkes.

Til sist vil jeg også påpeke at de med høyere utdannelse er også de som lærer mest på jobben. NIFU har tidligere studert 800 norske og svenske bedrifter, hvor de har sett på hvordan læring foregår og hvilke faktorer som påvirker læring. Studien viste at jo flere som har høyere utdanning, desto mer læring finner man. I tider preget av omstilling er det desto viktigere å ha høy læringsgrad blant sine ansatte, og da bør man heller promotere høyere utdanning i stedet for å snakke den ned. Dette håper jeg også NHO snart vil ta inn over seg.

Les også:

Artikkel fra Aftenposten med NHOs utspill.

Artikkel fra Aftenposten med tilsvar fra Akademikerne.