Nyheter

Bekymret over lav akademiker-andel i kommunene

- Skal kommunene lykkes med å løse de store utfordringene de står overfor og ta i bruk ny teknologi, mener vi at investering i kunnskap er helt nødvendig, sier Merete Nilsson, leder i Samfunnsviterne.

Bekymret over lav akademiker-andel i kommunene
23. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne var mandag i høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2018, der regjeringen presenterer sin politikk for kommunesektoren og økonomiske rammer for det kommende året.

- Vi er bekymret for at det er en lav andel akademikere som er ansatt i kommunene. Skal kommunene lykkes med å løse de store utfordringene de står overfor og ta i bruk ny teknologi, mener vi at investering i kunnskap er helt nødvendig. Kompetanse er avgjørende for å sikre innbyggernes rettssikkerhet og kvaliteten på kommunenes tjenester, sa Merete Nilsson, leder for Samfunnsviterne og vararepresentant i Akademikernes styre, under høringen.

Kommunesektoren er i dag den minst attraktive arbeidsplassen for norske akademikere, og små kommuner kommer dårligst ut, viser Akademikernes medlemsundersøkelser.

- Bedre lønn og bedre faglig miljø oppgis som de viktigste faktorene for at det skal være attraktivt å jobbe i kommunesektoren. Større fagmiljø og god lønnsutvikling er med andre ord vesentlig for å få flere akademikere til kommunal sektor, sa Nilsson.

Akademikerne understreket også viktigheten av at kommunesektoren også er med på utviklingen innenfor digitalisering.

- Det er positivt at regjeringen nå foreslår en ny ordning for finansiering av IKT-prosjekter i kommunene. Det er imidlertid viktig å huske på at digitalisering også innebærer nye måter å organisere arbeidet på. Organisering, styring og ledelse er derfor sentrale elementer for å lykkes i digitaliseringen, sa Nilsson.