Nyheter

Arbeidsgiverråd i staten opprettet

Det er nå opprettet et arbeidsgiverråd i staten. Det skal gi de statlige virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Arbeidsgiverråd i staten opprettet
24. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne har lenge tatt til orde for at den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten får tettere kobling til virksomhetene i staten. Et eget arbeidsgiverråd er en god løsning for å ivareta dette. Det vil i større grad legge til grunn virksomhetenes behov og innflytelse i arbeidsgiverpolitikken.

- Vi tror dette vil bidra til å gjøre statlige arbeidsplasser mer konkurransedyktige og attraktive, og øke kvaliteten på tjenestene til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Akademikerne mener at virksomhetenes utfordringer best kan løses ved at lokale parter får mer ansvar og økt handlingsrom.

Arbeidsgiverrådet skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvar for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Det nyopprettede arbeidsgiverrådet skal ledes av direktør Mari Trommald i Barne‑, ungdoms- og familiedirektoratet. Videre består rådet av 14 andre toppledere i staten.

Les mer om arbeidsgiverrådet her.

Les saken "Utvikling av ny statlig arbeidsgiverpolitikk".

Les saken "Statlig interrimsråd opprettet".