Meninger

Alle lærere og lektorer må få kompetansepåfyll

- Kunnskap blir bare viktigere og viktigere framover, og da må lærernes og lektorenes kompetanse heves, skriver Akademikernes leder, Kari Sollien, i en kronikk i Dagens Perspektiv.

Alle lærere og lektorer må få kompetansepåfyll
28. september, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

På lederplass i Dagens perspektiv påpeker ansvarlig redaktør Magne Lerø at den norske skolen har for mange ukvalifiserte lærere, og mener inntakskravene til lærerutdanningen er blitt for høye.

Kunnskap blir bare viktigere og viktigere framover, og da må lærernes og lektorenes kompetanse heves. Vi må også gjøre det mer attraktivt å bli lærer. Da blir det for lettvint å senke inntakskravene til lærerutdanningen, slik Magne Lerø ønsker.

Vi mener i likhet med statssekretær Bjørn Haugstad fra Høyre at høye inntakskrav må til, slik han skriver i sitt tilsvar til Lerø. Han viser også til at regjeringen har laget bedre stipendordninger for etter- og videreutdanning for ansatte i skolen uten lærerutdannelse. Her mener vi regjeringen må gå lenger.

Tiltaket er selvsagt bra, men regjeringen nøyer seg med å løfte bunnlinjen. Etter- og videreutdanningstilbudene er myntet på lærere som ikke har fordypning i fagene de underviser i. Akademikerne krever at alle lærere og lektorer får kompetansepåfyll for å holde seg faglig oppdaterte i langt større grad enn i dag.

Norske elever har digital kompetanse på nivå under OECD-snittet. Den tekniske kompetansen elevene har, får de på fritiden – ikke på skolen. Mange lærere og lektorer er ikke rustet til å undervise i en verden som blir stadig mer digitalisert. De trenger påfyll av kompetanse for å løfte elevene til et tilfredsstillende teknologisk nivå.

De siste årene er det gjort mye for å heve kompetansen i skolen, men det er på ingen måte nok. Nå er det på tide at alle lærere og lektorer får en rett og plikt til faglig videreutvikling.

Kari Sollien, leder i Akademikerne