Nyheter

Akademikerne støtter streiken i KS Bedrift

At ansatte får nok hvile etter lange vaktperioder er det svært viktig å verne om, og eventuelle endringer innenfor dette området må kun skje etter enighet mellom partene.

Akademikerne støtter streiken i KS Bedrift
20. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

EL og IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat er nå i streik i KS Bedrift. Streiken handler om at arbeidsgiverne ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter fra tre til to dager per vaktuke. Dette innebærer at ansatte kan miste ti hviledager i året. KS Bedrift ønsker å endre dette for å ligge på arbeidsmiljølovens minstestandard.

Akademikerne støtter streiken fordi prinsippet om at ansatte får nok hvile etter lange vaktperioder er viktig, og bør opprettholdes i tariffavtalen mellom partene. Da arbeidsmiljøloven ble endret i fjor var Akademikerne negative til endringen av omregningsfaktoren etter loven for beredskapsvakt, og mente at regelen om at man fikk en time hvile per fem timers beredskapsvakt burde opprettholdes. At ansatte får nok hvile etter lange vaktperioder er det svært viktig å verne om, og eventuelle endringer innenfor dette området må kun skje etter enighet mellom partene.