28. oktober, 2016 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikerne stat:
Anders Kvam, Tekna, er gjenvalgt som leder og Roger Matberg, Naturviterne, ble gjenvalgt som nestleder.

Akademikerne kommune:
Jan Olav Birkenhagen, Samfunnsviterne, ble gjenvalgt som leder og Erik Graff, Juristforbundet, ble gjenvalgt som nestleder. Graff er også leder av Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne helse:
Rune Frøyland, Norsk psykologforening, ble gjenvalgt som leder og Marit Hermansen, Den norske legeforening, ble gjenvalgt som nestleder.

Akademikerne næringsdrivende:
Elisabeth Flatla Scarpello, Den norske tannlegeforening, ble valgt som ny leder og Mette Rød Fredriksen, Den norske veterinærforening, ble valgt som ny nestleder.

Akademikerne privat:
Marianne Gran Juriks, Tekna, ble gjenvalgt som leder og Robert Kjøsnes, Arkitektenes Fagforbund, ble gjenvalgt som nestleder.